Περιεχόμενα


Ε.Τ.Α.Α ΝΠΔΔ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ : ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ / 80e

ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ / 40e

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : 40e

Φ. ΕΠΑΦΗΣ : ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ / 120e

ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ / 80e

ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ : ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : 3ετία

Ε.Τ.Α.Α ΝΠΔΔ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ : 110e

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : 110e ( ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΑ 350e)

Φ. ΕΠΑΦΗΣ : 145e

ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ : ΚΑΤΑΘ. – ΕΙΣΠΡ. ΠΕΟΟ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : 2ετία

Ε.Τ.Α.Α – ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ : 250e

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ( ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑΤΡΟΥ)

Φ. ΕΠΑΦΗΣ : 176,08e

ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ : ΚΑΤΑΘ. – ΕΙΣΠΡ. ΠΕΟΟ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : 3ετία

Ε.Υ.Δ.Α.Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΔΑΠ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ : 65e

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ( ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑΤΡΟΥ)

ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ : ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ :

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : 250e

ΣΥΖΥΓΟΙ : 250e

ΠΑΙΔΙΑ: 120e

Φ. ΕΠΑΦΗΣ : 250e

ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ : ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : 3ετία

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΑΠΕΤΑ)

ΣΚΕΛΕΤΟΣ: 50e

ΚΡΥΣΤΑΛΑ: ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑΤΡΟΥ)

Φ. ΕΠΑΦΗΣ : ENA (1) ΖΕΥΓΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 18μηνο ΕΝΗΛΙΚΕΣ

12μηνο ΑΝΗΛΙΚΕΣ

ΕΤΑΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ : 64,56e

ΚΡΥΣΤΑΛΑ : 64,56e (ΕΩΣ 4,50 ΒΑΘΜΟΥΣ)/ 96,85 (4,50 ΒΑΘΜΟΥΣ +)

Φ.ΕΠΑΦΗΣ : 96,85e (4,50 ΒΑΘΜΟΥΣ +)

ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ : ΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : 2ετία

ΕΤΑΠ ΜΜΕ Δ’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε – Γ’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΣΕΥΠ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΟΛΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ : 165e

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : 165e

Φ. ΕΠΑΦΗΣ : 104e (7 ΒΑΘΜΟΥΣ +)

ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ : ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : 2ετία

ΕΤΑΠ ΜΜΕ – Γ’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ (Τ.Α.Τ.ΤΑ)

ΑΜΕΣΑ & ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : 320e

Φ. ΕΠΑΦΗΣ : 132e

ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ : ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΤΑΠ – ΜΜΕ Γ’ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Π (ΤΥΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ)

ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ : 165e

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : 165e

Φ. ΕΠΑΦΗΣ : 176,08e

ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ : 73,37e

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : 73,37e

Φ.ΕΠΑΦΗΣ : 88,04e

ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ : ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : 2ετία

Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ – ΣΚΕΛΕΤΟΣ : 83,02e (ΧΟΡΗΓΕΙ ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ ΖΕΥΓΗ)

Φ.ΕΠΑΦΗΣ : 59e (έκαστος)

ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ : ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : 3ετία

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : 120e (ΕΩΣ 40 ΕΤΩΝ)

90e (ΑΝΩ 40 ΕΤΩΝ)

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : 3ετία

ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ – ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ : 35e

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : 10e (7 ΒΑΘΜΟΥΣ /ΕΚΑΣΤΟ)

17e(7 ΒΑΘΜΟΥΣ +/ΕΚΑΣΤΟ)

ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : 48e(έκαστο)

Φ.ΕΠΑΦΗΣ : 48e (7 ΒΑΘΜΟΥΣ +/έκαστος)

48e (ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ/ έκαστος)

ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ : ΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : 3ετία

Ο.Α.Ε.Ε ( ΤΕΒΕ – ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ, ΤΣΑ)

ΣΚΕΛΕΤΟΣ : 44,02e

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : 29,35e

Φ. ΕΠΑΦΗΣ : 73,37e

ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ : ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : 3ετια

ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Αθήνας – ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΟΠΑΔ)

ΣΚΕΛΕΤΟΣ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : 50ε

Φ. ΕΠΑΦΗΣ : ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ / 200e

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΙΚΟΙ/ 100e

ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ : ΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : 3ετια

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ (Ε.Ο.Δ.Ε.Α.Π)

ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : 250e / 310e ( 2 ΖΕΥΓΗ)

ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : 120e / 180e ( 2 ΖΕΥΓΗ)

ΣΚΕΛΕΤΟΣ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : 126e / ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 40 ετών : 40e

ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : 88e

ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ : ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ ΤΑΥΤΕΚΩ

ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

(ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΗ, ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, EUROBANK, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΙΟΝΙΚΗ ΛΑΙΚΗ (ALPHA), ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

ΣΚΕΛΕΤΟΣ : 175e

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ)

Φ. ΕΠΑΦΗΣ : 175e

ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ : ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : 2ετία

ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠ ΕΤΒΑ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ : 145e

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ

Φ. ΕΠΑΦΗΣ : 145e

ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ : ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : 2ετία

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Τ.Α.Π.Σ.Τ.Ε)

ΣΚΕΛΕΤΟΣ : 73,40e

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

Φ. ΕΠΑΦΗΣ : 88e (ΑΝΑ ΖΕΥΓΟΣ)

ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ : ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : 3ετία

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ)

ΣΚΕΛΕΤΟΣ : 46e

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : 47e (ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ – ΣΦΑΙΡΙΚΑ)

65e (ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ – ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΚΑ)

(ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΑ – 4 ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ)

Φ. ΕΠΑΦΗΣ : 65e (ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ)

ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ : ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : 2ετία

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΤΥΥΑΤ)

ΣΚΕΛΕΤΟΣ: 73,37e

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

Φ. ΕΠΑΦΗΣ : 102,79e

ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ : ΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : 2ετία

ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ : 93,96e

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

Φ. ΕΠΑΦΗΣ : 132e (ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ/ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ)

ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ : ΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : 2ετία